ESP

Productes de

neteja professional

Disclean

Septic - Desembussador àcid de canonades 1kg


⇠ Tornar


Desembussador de canonades, clavegueres, sifons, desguassos, fosses sèptiques i embussos en general. Producte molt potent, que elimina amb facilitat les obstruccions i brutícies incrustades a la fossa sèptica. Producte amb efecte exotèrmic, formulat amb substàncies saponificants i disgregants. Recomanat per a ús puntual i preventiu.


Composició: 99% àcid sulfúric.


Septic - Desembussador àcid de canonades 1kg