ESP

Productes de

neteja professional

Disclean

Salfuman - Netejador desincrustant 1kg


⇠ Tornar


Poderós desincrustant concentrat, per a la neteja i desincrustació de superfícies i incrustacions calcàries, sense fums ni vapors molestos.


Composició: Àcid clorhídric (Solució aquosa al 24%)


Salfuman - Netejador desincrustant 1kg