ESP

Productes de

neteja professional

Disclean

Degras - Ultra - Desgreixant enèrgic alcalí 5kg


⇠ Tornar


Potent desengreixant per a la neteja en fred de brutícies molt tenaços i difícils en forns, campanes extractores, fregidores, filtres, etc. així com en superfícies i utensilis amb greixos incrustats. És molt efectiu fins i tot en aplicacions verticals, ja que s'adhereix a la brutícia facilitant-ne l'eliminació gairebé sense fregar.


Degras - Ultra - Desgreixant enèrgic alcalí 5kg