ESP

Productes de

neteja professional

Disclean

Degras - Plac - Desgreixant en calent 1kg


⇠ Tornar


Potent netejador de planxes, forns, fregidores i elements de cocció fortament greixats a alta temperatura. Desincrusta, dissol i elimina els greixos carbonitzats, incrustats i endarrerits a temperatura de treball (-70aC) sense risc d'esquitxades ni vapors, permetent fer neteges ràpides intermèdies i gairebé sense fregar entre feines o aliments diferents sense necessitat d'esperar a finalitzar la jornada.


Degras - Plac - Desgreixant en calent 1kg