ESP

Productes de

neteja professional

Disclean

Clastin - Eliminador de tintes, adhesius i pigments 1kg


⇠ Tornar


Netejador eliminador de tintes, colorants i taques de bolígrafs o retoladors. Molt eficaç també contra restes d'adhesius a pupitres, taulells, cadires, fusta, fòrmica, vidres, plàstics, acers, roba, etc.

Ideal per a ús amb polvoritzador d'escuma.


Clastin - Eliminador de tintes, adhesius i pigments 1kg