ESP

Productes de

neteja professional

Disclean

Brillant 8 - Captador atrapapols mopes 1000cc


⇠ Tornar


Producte formulat per al manteniment de superfícies amb mopa impregnada i en particular terres de fusta per sistema d'escombrada humit. A la seva aplicació deixa una pel·lícula que evita el desgast de les superfícies i permet que s'adhereixi una major quantitat de pols i brutícia, sense deixar vels ni residus en assecar-se.


Brillant 8 - Captador atrapapols mopes 1000cc