ESP

Productes de

neteja professional

Disclean

Amoníac perfumat 1.5kg


⇠ Tornar


Netejador tradicional per a ús en superfícies com vidres, ceràmiques, pedra i pissarra. Incorpora acció desengreixant i perfumada per minorar la forta olor durant el seu ús, que fa més còmode el seu ús.


Composició: Hidròxid d'amoni (Solució aquosa al 4% i 5% de tensioactius)


Amoníac perfumat 1.5kg